9.2.08

1. dio - Životinje


(Sikronizirano)

2. dio - Životinje


(Sikronizirano)

Kako su vukovi sjebali cuku


(Sikronizirano)

Penzionerka


(Sikronizirano)

Lijekovito

"Davore," pita učitelijica,
"poznaješ li ti koju
lijekovitubiljku?"
"Vrbu!"
"Zar je vrba lijekovita?"
"Jest! Vrbova šiba izlijećila
je jedinicu iz moje
matematike.

Vijeronauk

Na satu vijeronauka časna
sestra uvijerava dijecu:
"Dijeco, kada bi vi imali vijere
samo kao mali trun, mogli
bi i brda prenašati:"
"Časna, a koliko ste vi
brda premijestili?"
upita Marica