14.6.08

Nogometna groznica

12.6.08

Zvijezda

Na svečanu banketu,
nakon premjerne proslave,
obožavatelj pristupi svijeskoj
zvijezdi:
"Zamišljao sam vas sasvim
drugačije!"
"Starom i ružnom?"
"Ne, nego mladom i lijepom

Sudnica

Sudac optuženom:
"priznali ste da ste ukrali
kaput. Imateli primjedbve?"
"Da, morao sam produljiti
rukave."