10.4.08

Pijanac

Pijanica, vračajuči se kući
teturajući, naleti na nekog
prolaznika.
Razljućen, ovaj ga ošamari.
"Oho, zar sam već stigao
kući?"