17.9.08

Općina

Zašto Hercegovac vodi
ZAgorca u općini???
Zagorac zna di je općina, a
Hercegovac zna sve o općini.

Mačka i Miševi

Motorist je pregazio
mačku i ispričava se
vlasniku:
"Ja ću vam ovu mačku
nadoknaditi."
"To je nemoguće. Vi ne
znate loviti miševe."