9.10.08

Vijeverica glumi Ronaldinha

6.10.08

Filozofija

Na hodniku fakulteta sudare se
profesor filozofije i student.
"Gledajte kuda hodate!" reće
profesor.
"A vi hodajte kud gledate!"
odgovori stundent