28.12.07

Dlaka

"Konobar! Konobar, u mojoj
čaši je jedna sijeda dlaka!"
"Valda ste sada uvijereni
kako su naša vina stara?"