23.12.07

Fotograf

Fotograf upita roditelje:
"Hoćete li da vam djecu
povećam?"
"Ne treba, sama će narasti."