30.1.09

Bolesnik

Bolničarka javlja liječniku:
"Bolesniku u sobi br. 21 je
bolje, čak je i progovorio jutros."
"što je rekao?"
"Rekao je da mu je lošije."