30.1.09

Pregled

"Ma čovječe, kojim si putem
došao?"
"Preko Doboja."
"Reci mi konačno tko te je uputio
na pregled?"
"Socijalno."