17.12.07

Provala

Vi ste, dakle," reče sudac lopovu,
"provalili u 24 sata u trgovini.
Zašto ste sutradan u 23 sata
ponovno provalili u istu trgovinu?"
" na vratima je pisalo: posjetite nas
opet."