20.12.07

Opera

Mujo i Fata izašli jednu većer
u operu. Drugi dan pita Hasina žena:
" Čuj, čula sam da si bila s Mujom
u operi. Reci mi kako je bilo?"
"Ma šta ti ja znam. Bila neka ženska koja
se derala i nisam je baš ništa razumjela.
Naj bolje mi je bilo na kraju kada su
dijelili kapute. Ja uvatila dva."