22.12.07

Samoobrana

Prijarelji razgovaraju:
" ja nikad nisam udario
ženu. A ti, Mato?"
" Ja jesam, ali samo u
samoobrani.