17.12.07

Superman

Gdje Superman naj
više voli kupovati:
u Supermarketu.