17.12.07

Pranje nogu

Vjeroučitelj tumači djeci kako je Isus
na Posljednoj večeri apostolima prao
noge i kako se apostol Petar protivio
da mu Isus pere noge.
Onda vjeroučitelj upita jednog dječaka:
"Jozo, šta bi ti učinio da si bio na mijestu
apostola Petra?"
"Rekao bih Isusu: pa hajde, kada si toliko
navalio."