22.12.07

Ruke

" Tata, zašto se mladenci
drže za ruke prije vjenčanja?"
"To je običaj, znaš da i boksači
prije boksanja pružaju ruke jedan
drugemu."