22.12.07

Porculanska figura

" Sine, sine, razbio si mi
porcurlansku figuru staru
više od 300 godina!"
"Tata, ja sam se uplašio da je
bila nova."