21.12.07

Motor u plamenu na pumpnoj stanici

Motor u plamenu na pumpnoj stanici